Funkcje mobilne

iffmgis

Końcówka mobilna systemu (pracująca na tablecie lub smartfonie) pozwala zalogowanemu użytkownikowi na pracę w ‘terenie’ i to zarówno w sytuacji online (gdy czynne jest połączenie z siecią), jak i offline (gdy takiego połączenia nie ma przez jakiś czas).

Menu na urządzeniu mobilnym i zakres działań jakie można realizować przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego wynika z analizy rzeczywistego wykorzystania funkcji mobilnych przez użytkowników iffmGIS. Praktycznie realizowane ‘w terenie’ procesy koncentrują się na:
⦁ Dostępie do listy zadań własnych użytkownika (przypisanych użytkownikowi)
⦁ Możliwości rejestracji awarii na miejscu zdarzenia
⦁ Skanowaniu i identyfikowaniu urządzeń i pomieszczeń ‘z natury’
⦁ Lokalizowaniu i wprowadzaniu do bazy danych lub sprawdzaniu w bazie danych urządzenia w czasie inwentaryzacji
⦁ Synchronizacji online i offline danych wprowadzanych na urządzeniu mobilnym.

iffmgis
iffmgis

W czasie przeglądania rekordu ‘zadanie’ mamy możliwość wykonania kilku istotnych czynności przy pomocy rozwijanego menu: wysłanie informacji/komentarza do zlecającego zadanie, rozesłanie informacji do grupy, zamieszczenie notatki, anulowanie czynności lub potwierdzenie zakończenia zadania.

Niezwykle ważną funkcjonalnością mobilną jest dostęp do aktualnej listy zadań przypisanych użytkownikowi oraz zespołowi do którego użytkownik należy (na przykład zespół elektryków). Lista aktualnych zadań informuje kiedy nastąpiła ostatnia synchronizacja z systemem. To ważne ze względu na ocenę aktualności listy zadań użytkownika.

iffmgis
iffmgis

Z punktu widzenia planowania pracy ‘w terenie’ istotna jest funkcja filtrowania zadań z punktu widzenia kilku kryteriów. Na przykład jakiego typu urządzenia, czy obiektu dotyczy zgłoszenie, jaki jest priorytet zgłoszenia i jakiej specjalności (branży) dotyczy.

Potwierdzenie wykonania na miejscu jest niezwykle pożyteczną funkcją mobilną systemu. Dotyczy to także potwierdzenia, które wymaga własnoręcznego podpisu zlecającego lub osoby odpowiedzialnej. Aplikacja mobilna daje możliwość akceptacji podpisem. Jednocześnie przypisuje podpis do konkretnego zadania, obiektu i datuje.

iffmgis
iffmgis

Możliwość inwentaryzacji z natury ruchomości, ale także usterek w pomieszczeniach budynków jest ogromną zaletą aplikacji mobilnej. Inwentaryzacja z natury sprowadza się w głównej mierze do skanowania kodów i aktualizacji bazy danych dotyczących danego obiektu.

Wybór i wyszukiwanie obiektów zapisanych w bazie danych systemu iffmGIS może odbywać się na wiele sposobów. Nie tylko przez skanowania etykiet. System podpowiada listę obiektów nawet po wpisaniu fragmentu tekstu w wyszukiwarce.

iffmgis
iffmgis

Przydatną funkcją mobilną jest rejestracja awarii lub usterki na miejscu. Wypełnienie formularza jest proste i oparte na listach wyboru. Rejestracja zdarzenia uruchamia proces, dlatego istotne są dane kontaktowe zgłaszającego, określenie branży ponieważ zgłoszenie będzie automatycznie adresowane do grupy specjalistów.

;

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Umów się na prezentację
;