Zarządzanie powierzchniami, ośrodkami kosztów i najmem

iffmgis

Zarządzanie najmem, lub efektywnością wykorzystania powierzchni przez ośrodki kosztów jest znaczącą ekonomicznie korzyścią uzyskiwaną przez użytkowników systemu iffmGIS. Powiązanie danych wprowadzanych do systemu w czasie jego bieżącego użytkowania z informacjami przestrzennymi i ich obrazem graficznym na rzutach architektonicznych pozwala reagować natychmiast na niegospodarności, miejsca generujące nadmierne koszty lub identyfikować powierzchnie nie wykorzystywane dla generowania przychodów.

Gospodarowanie powierzchniami i ich efektywne wykorzystywanie to często konieczność prostego przekazywania użytkownikom czytelnych informacji o sposobach wykorzystywania pomieszczeń, kosztach przypisanych do tych pomieszczeń, przestrzennym zasięgu odpowiedzialności za gosodarowanie fragmentami nieruchomości, możliwościach optymalizacji korzystania z nieruchomości. We wszystkich tych sprawach informacja zawarta w bazach danych iffmGIS i ich graficzna prezentacja jest niezwykle pomocna dla decydentów.

iffmgis
iffmgis

System iffmGIS dysponuje wieloma możliwościami prezentacji planów, rzutów pięter i innych informacji przestrzennych. Powiązanie grafiki z danymi z bazy w systemie GIS oznacza także ogromne możliwości w zakresie graficznej prezentacji informacji, na przykład wyróżnienie na podkładach ortofotomapy budynków o różnym przeznaczeniu lub różnej własności.

Kluczowe funkcje iffmGIS w zakresie zarządzania powierzchniami:
⦁ Zestawienie powierzchni wynajętych/ „do wynajęcia” z graficzna reprezentacją;
⦁ Zarządzanie dokumentami, archiwum umów, skany dokumentów;
⦁ Długofalowe planowanie, zarządzanie ryzykiem utraty najemców poprzez raportowanie o terminach zakończenia umów, poprawa efektywności wykorzystania powierzchni
⦁ Poprawa płynności finansowej poprzez automatyczne przypomnienia o terminach płatności
⦁ Zintegrowane i kompleksowe analizy.
⦁ Dochody i koszty z umów najmu
⦁ Przychód w różnych ujęciach, analizy porównawcze (okresy, PLN / m²)
⦁ Możliwość refakturowania kosztów mediów czy naliczania kosztów energii wg. faktycznego zużycia;
⦁ Szablony umów
⦁ Możliwość powiązania online z systemem księgowym.

iffmgis
;

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Umów się na prezentację
;