Przeglądy, serwisy i zgłoszenia

iffmgis

Utrzymanie techniczne obiektu to przede wszystkim kalendarz przeglądów, zgłaszanie awarii i usterek oraz zlecanie serwisowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu. Praca ta wymaga codziennego nadzoru i koordynacji pracy często licznych zespołów ludzkich i realizowania dziesiątków zgłoszeń serwisowych dziennie. Przejrzysty ekran użytkownika z szybkim dostępem do

Właściwa koordynacja prac i komunikacja z użytkownikami pomieszczeń i urządzeń w szczególności dotyczy zarządzania sieciami infrastruktury i obszarami zasilania. Z tych informacji systemu można korzystać w razie koniecznych wyłączeń (w tym dla informowania odbiorców), czy też dla ocena skutków (zasięgu) awarii. To narzędzie do minimalizacji kosztów i negatywnych skutków braku dostawy mediów.

iffmgis
iffmgis

Mocną stroną iffmGIS jest możliwość przestrzennego ilustrowania lokalizacji ośrodków kosztów/przychodów (miejsc powstawania kosztów według struktury danej firmy, ale także na przykład powierzchni wynajmowanych różnym kontrahentom). To przestrzenne przyporządkowanie odpowiada wzajemnie jednoznacznie zapisom w bazach danych.

Dane przestrzenne (powierzchnie) powiązane z kategoryzacją pomieszczeń (stosowane są domyślnie typy pomieszczeń wg. klasyfikacji DIN, ale można narzucić własną systematykę) lub ośrodkami kosztów pozwalają na generowanie niemal dowolnej ilości wskaźników kosztów, zużycia mediów, intensywności i efektywności wykorzystania powierzchni, w przeliczeniu na przykład na typ pomieszczenia, ośrodek kosztów, budynek itp.

iffmgis
iffmgis

iffmGIS to rejestracja zdarzeń wymagających interwencji personelu technicznego lub firm zewnętrznych; pełna integracja zdarzeń z wszystkich obszarów biznesowych firmy, awarie budynków, sprzętu czy obsługa IT. Kluczowe funkcje:
⦁ Pełna dokumentacja wszystkich zdarzeń
⦁ Możliwość rejestracji zdarzeń dla konkretnych obiektów, pokojów, urządzeń technicznych (na planach CAD);
⦁ Możliwość rejestracji zgłoszeń z urządzeń mobilnych (skanowanie kodów kreskowych urządzenia i przypisanie mu zdarzenia)
⦁ Przypisanie zdarzenia/usterki do konkretnych pracowników lub firmy zewnętrznej
⦁ Możliwość weryfikacji postępu prac
⦁ Weryfikacja realizacji umów SLA
⦁ Generator raportów.

iffmGIS wspiera i pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym zgłoszeń serwisowych, uruchamianie zleceń związanych z tymi zgłoszeniami i monitorowanie ich wykonania. W tym zakresie wsparciem jest także mobilna końcówka systemu dostępna na tabletach i smartfonach.

iffmgis
;

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami.

Umów się na prezentację
;