Baza wiedzy

Co nowego w CAFM?
Nowoczesny szpital korzysta w Polsce z licznych informatycznych systemów wspierających księgowość, kadry, rozliczenia z płatnikami. Nie wyobrażamy dziś sobie szpitala bez systemów wpierających działalność medyczną. Informatyzacja szpitali, szczególnie po upowszechnieniu standardu HL7 nabiera tempa.
Co nowego w IffmGIS?
iffmMobile stworzone przez A-Co. we współpracy z iffm Berlin jest używane w wersji IOS przez niemieckiego giganta przemysłowego Liebherr do nadzorów technicznych i przeglądów urządzeń….
Instrukcje i porady
Iffm Berlin stworzył nową wersję własnego edytora CAD dla iffmGIS. Nowy edytor pozwala na samodzielna aktualizację przez użytkowników rzutów architektonicznych i innych rysunków wektorowych bez potrzeby zakupu zewnętrznych licencji na oprogramowanie do edytowania takich podkładów…

Aktualności

iffmgis
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne używa iffmGIS i jego mobilnej aplikacji przy odbiorach pomieszczeń i sprzętu w nowym budynku klinicznym CMN.

Po okresie testów iffmGIS wspomaga nie tylko bieżące zadania związane z utrzymaniem Szpitala i jego wyposażenia, ale także ułatwia uruchomienie działalności w nowym, oddawanym do użytkowania obiekcie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. W CMN to kilka tysięcy pomieszczeń i tysiące sztuk aparatury medycznej. Dalszych ułatwień i oszczędności dostarczają takie funkcjonalności iffmGIS® jak: etykietowanie pomieszczeń, mobilna inwentaryzacja z natury i zarządzanie realizacją zleceń serwisowych przy wykorzystaniu tabletów.