to:

Wspieranie decyzji i procesów zarządzania obiektami i urządzeniami w oparciu o aktualne i łatwo dostępne dane...

Raportowanie i analiza kosztów, awaryjności, spełnienia wymogów prawnych i bezpieczeństwa według: ośrodków kosztów, obiektów, typów pomieszczeń, urządzeń, aparatury...

Zarządzanie utrzymaniem technicznym obiektów, urządzeń i specjalistycznej aparatury, utrzymaniem czystości, usuwaniem awarii, zakupami...

– system informatyczny da szybko odpowiedź na pytania:

Gdzie i jak są wykorzystywane

Gdzie i jak są wykorzystywane

⦁ Moje nieruchomości, budynki, pomieszczenia?

⦁ Moje wyposażenie, aparatura, sprzęt IT?

Ile kosztuje ich utrzymanie

Ile kosztuje ich utrzymanie?

Czy poprawia się jakość sprzątania?

Jak zamówić usługę odśnieżania?

Jak optymalnie wykorzystać pomieszczenia

Jak optymalnie wykorzystać pomieszczenia, sprzęt?

Jaki metraż zajmują ośrodki powstawania kosztów

Jaki metraż zajmują ośrodki powstawania kosztów?

Jaki metraż jest wynajmowany, komu i na jakich warunkach?

kalendarz

Kiedy będę musiał odtworzyć urządzenia, aparaturę?

Ile to będzie kosztować?

serwis

Kiedy i jakie prace serwisowe zostały wykonane?

Jak często psuło się dane urządzenie?

Ile kosztował serwis techniczny?

paragraf

Czy spełnione są wszystkie wymagania prawne dotyczące eksploatacji budynków i urządzeń?

ochrona

Czy budynki i urządzenia są bezpieczne dla użytkowników, pacjentów, pracowników?

zarządza procesami

Gromadzone dane pozwalają łatwiej podejmować lepsze decyzje

infografika

Kluczowe funkcjonalności

Nasi klienci

„W roku 2018 zakupiliśmy 60 licencji użytkownika programu iffmGIS. Partnerska współpraca z firmą A-Co., która wdrożyła to oprogramowanie CAFM w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, trwa jednak już od kilku lat. Jej wynikiem jest pierwsza w Polsce instalacja w szpitalu oprogramowania CAFM, które wspomaga nasze decyzje w sprawie zarządzania pomieszczeniami, aparaturą medyczną, zleceniami serwisowymi i utrzymaniem urządzeń i budynków.

System iffmGIS – w tym szczególnie jego mobilne aplikacje – okazuje się niezwykle przydatny w czasie złożonej operacji wyposażania i przejęcia w użytkowanie nowego obiektu klinicznego UCK: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.”

Arkadiusz Lendzion

Z-ca Dyrektora Naczelnego

ds. Administracyjno-Technicznych UCK Gdańsk

„W roku 2018 zakupiliśmy 60 licencji użytkownika programu iffmGIS. Partnerska współpraca z firmą A-Co., która wdrożyła to oprogramowanie CAFM w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, trwa jednak już od kilku lat. Jej wynikiem jest pierwsza w Polsce instalacja w szpitalu oprogramowania CAFM, które wspomaga nasze decyzje w sprawie zarządzania pomieszczeniami, aparaturą medyczną, zleceniami serwisowymi i utrzymaniem urządzeń i budynków.

System iffmGIS – w tym szczególnie jego mobilne aplikacje – okazuje się niezwykle przydatny w czasie złożonej operacji wyposażania i przejęcia w użytkowanie nowego obiektu klinicznego UCK: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.”

Arkadiusz Lendzion

Z-ca Dyrektora Naczelnego

ds. Administracyjno-Technicznych UCK Gdańsk

„W roku 2018 zakupiliśmy 60 licencji użytkownika programu iffmGIS. Partnerska współpraca z firmą A-Co., która wdrożyła to oprogramowanie CAFM w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, trwa jednak już od kilku lat. Jej wynikiem jest pierwsza w Polsce instalacja w szpitalu oprogramowania CAFM, które wspomaga nasze decyzje w sprawie zarządzania pomieszczeniami, aparaturą medyczną, zleceniami serwisowymi i utrzymaniem urządzeń i budynków.

System iffmGIS – w tym szczególnie jego mobilne aplikacje – okazuje się niezwykle przydatny w czasie złożonej operacji wyposażania i przejęcia w użytkowanie nowego obiektu klinicznego UCK: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.”

Arkadiusz Lendzion

Z-ca Dyrektora Naczelnego

ds. Administracyjno-Technicznych UCK Gdańsk

„W roku 2018 zakupiliśmy 60 licencji użytkownika programu iffmGIS. Partnerska współpraca z firmą A-Co., która wdrożyła to oprogramowanie CAFM w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, trwa jednak już od kilku lat. Jej wynikiem jest pierwsza w Polsce instalacja w szpitalu oprogramowania CAFM, które wspomaga nasze decyzje w sprawie zarządzania pomieszczeniami, aparaturą medyczną, zleceniami serwisowymi i utrzymaniem urządzeń i budynków.

System iffmGIS – w tym szczególnie jego mobilne aplikacje – okazuje się niezwykle przydatny w czasie złożonej operacji wyposażania i przejęcia w użytkowanie nowego obiektu klinicznego UCK: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.”

Arkadiusz Lendzion

Z-ca Dyrektora Naczelnego

ds. Administracyjno-Technicznych UCK Gdańsk

„W roku 2018 zakupiliśmy 60 licencji użytkownika programu iffmGIS. Partnerska współpraca z firmą A-Co., która wdrożyła to oprogramowanie CAFM w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, trwa jednak już od kilku lat. Jej wynikiem jest pierwsza w Polsce instalacja w szpitalu oprogramowania CAFM, które wspomaga nasze decyzje w sprawie zarządzania pomieszczeniami, aparaturą medyczną, zleceniami serwisowymi i utrzymaniem urządzeń i budynków.

System iffmGIS – w tym szczególnie jego mobilne aplikacje – okazuje się niezwykle przydatny w czasie złożonej operacji wyposażania i przejęcia w użytkowanie nowego obiektu klinicznego UCK: Centrum Medycyny Nieinwazyjnej.”

Arkadiusz Lendzion

Z-ca Dyrektora Naczelnego

ds. Administracyjno-Technicznych UCK Gdańsk

klient
klient
klient
klient
klient