CAFM

bazawiedzy

Zarządzanie aktywami szpitala

Nowoczesny szpital korzysta w Polsce z licznych informatycznych systemów wspierających księgowość, kadry, rozliczenia z płatnikami. Nie wyobrażamy dziś sobie szpitala bez systemów wpierających działalność medyczną. Informatyzacja szpitali, szczególnie po upowszechnieniu standardu HL7 nabiera tempa. Wydaje się jednak, że w Polsce zaniedbaliśmy potrzeby informatyczne w zakresie zarządzania aktywami szpitali: budynkami, infrastrukturą, aparaturą medyczną. Tu także jest postęp po stronie podaży, lecz popyt – poszukiwanie przez dyrekcje szpitali rozwiązań informatycznych typu CAFM/CMMS wydaje się nie nadążać za realnymi potrzebami.