IffmGIS

iffmgis

Wykorzystanie aplikacji mobilnej iffmMobile do lokalizowania i inwentaryzowania z natury: sprzętów, aparatury, usterek budowlanych

Większość instytucji poszukuje obszarów gdzie możliwa jest poprawa efektywności gospodarowania.
iffmgis

iffmGIS w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zakupiło w lipcu 2018 od firmy A-Co. z Krakowa 60 licencji oprogramowania iffmGIS
iffmgis

Jak zorganizowany jest system iffmGIS?

System iffmGIS jest modułowy. Kilka podstawowych modułów oprogramowania jest niezbędnych dla efektywnego działania systemu („Obiekty i CAD”, „Utrzymanie techniczne”, „Zarządzanie najmem i ośrodkami kosztów”, „Zarządzanie umowami”).