Instrukcje i porady

Jak zorganizowany jest system iffmGIS?


iffmgis

System iffmGIS jest modułowy. Kilka podstawowych modułów oprogramowania jest niezbędnych dla efektywnego działania systemu („Obiekty i CAD”, „Utrzymanie techniczne”, „Zarządzanie najmem i ośrodkami kosztów”, „Zarządzanie umowami”).

Inne moduły są ‘opcjonalne’, to jest można je stosować zależnie od potrzeb użytkownika („Usługi”, „Technika medyczna”, „Zarządzanie kluczami”, „Planowanie”..).

 • Obiekty i CAD

  Opis:

  • Rejestr pomieszczeń, ich powierzchni i baza danych obejmująca inne cechy pomieszczeń. To jest podstawowy moduł systemu rejestrujący i lokalizujący na rzutach działek i pięter: budynki, pomieszczenia i ich elementy strukturalne, takie jak klatki schodowe, windy, otwory drzwiowe i okienne, a także urządzenia. Najważniejszą cechą systemu iffmGIS jest bezpośrednie 1:1 powiązanie danych z baz z rysunkami CAD.

  • Powiązany z modułami:

 • Utrzymanie techniczne

  Opis:

  • Dane i procedury związane z serwisami, przeglądami, awariami (ang. preventive & corrective maintenance). Obejmuje procesy zgłaszania i zlecania zadań serwisowych, dokumentowania i rozliczania tych usług, prowadzenia kalendarzy zadań.

  • Powiązany z modułami:

 • Usługi

  Opis:

  • Dane i procedury związane z utrzymaniem czystości budynków, odśnieżaniem, ochroną, zarządzaniem parkingami. Dostarcza danych do specyfikacji zamówień i dokumentuje wykonanie usług. Pozwala na planowanie standardów utrzymanie poszczególnych pomieszczeń, tworzenie i zmiany w rewirach sprzątania, fakturowanie i monitorowanie jakości wykonania usług.

  • Powiązany z modułami:

 • Technika medyczna

  Opis:

  • Dane i procedury związane z realizacją prawa w zakresie produktów medycznych i innych przepisów (np. NFZ) dotyczących inwentaryzacji i eksploatacji aparatury medycznej w szpitalach. Aktualny inwentarz i jego kontrola (systemy kodów kreskowych, skanowanie), rejestr wykorzystania dla potrzeb rozliczeń z płatnikami (NFZ). Planowanie, monitorowanie i dokumentowanie prac serwisowych.

  • Powiązany z modułami:

 • Zarządzanie najmem i ośrodkami kosztów

  Opis:

  • Dane i procedury związane z umowami najmu, opisy przedmiotu najmu, terminy, dokumenty związane z umowami najmu, rejestracja przychodów i kosztów związanych z umową i jej przedmiotem. Syntetyczne analizy (tabele przestawne) efektywności ekonomicznej z punktu widzenia portfolio umów najmu, albo np. konkretnych wynajmowanych powierzchni. Tworzenie ofert wynajmu.

  • Powiązany z modułami:

 • Zarządzanie umowami usługowymi

  Opis:

  • Dane i procedury związane z umowami usługowymi z punktu widzenia poszczególnych budynków, urządzeń, terminów, dokumentów. Możliwość analizy kosztów i rentowności z różnych punktów widzenia, przy pomocy tabel przestawnych.

  • Powiązany z modułami:

 • Zarządzanie kluczami

  Opis:

  • Dane i procedury związane z gospodarowaniem kluczami i dostępem do pomieszczeń. Rejestr zamków i wkładek (z ich konkretną lokalizacją), rejestr kluczy powiązany z rejestrem osób korzystających z kluczy. Procedury przekazywania i oddawania kluczy. Zgłoszenia zagubienia kluczy.

  • Powiązany z modułami:

 • Ewidencja gruntów (kataster i hipoteka)

  Opis:

  • Dane i procedury związane z ewidencją gruntów i hipoteką.

  • Powiązany z modułami:

 • Planowanie zasobów

  Opis:

  • Dane i procedury związane z planowaniem zasobów ludzkich, wykorzystaniem powierzchni, rezerwacją pomieszczeń i innych zasobów.

  • Powiązany z modułami:

 • Aplikacja mobilna iffmMobile

  Opis:

  • Mobilna końcówka do iffmGIS pozwalająca na rejestrację zdarzeń ‘w terenie’, procedury związane ze spisami inwentarza z natury, zgłaszaniem i rejestracją fotograficzną usterek oraz realizacją zleceń serwisowych

  • Powiązany z pozostałymi modułami.