uck

Co nowego w iffmGIS?

Źródło: iGPM, Krzysztof Gӧrlich 11 grudnia 2018

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zakupiło w lipcu 2018 od firmy A-Co. z Krakowa 60 licencji oprogramowania iffmGIS®. Do czego służy ten system informatyczny? To oprogramowanie z grupy systemów CAFM (ang. Computer-Aided Facility Management) wspierające kompleksowo wszystkie funkcje dotyczące zarządzania nieruchomościami, wykorzystaniem i utrzymaniem pomieszczeń, zarządzanie infrastrukturą techniczną i aparaturą medyczną.

if fm GIS ® ma pełną funkcjonalność CAD, to jest prezentuje dane w powiązaniu z ich lokalizacją na wektorowych rzutach architektonicznych i rysunkach instalacji branżowych.

Istotnym elementem systemu jest kompletna obsługa zgłoszeń serwisowych, budowanie harmonogramów przeglądów, koordynowanie i nadzorowanie pracy służb technicznych i raportowanie statystyki napraw, awaryjności poszczególnych urządzeń oraz związanych z tym kosztów.

Gromadzone w iffmGIS® informacje dotyczące nieruchomości pozwalają na automatyczne generowanie zapytań ofertowych dotyczących utrzymania czystości, śledzenie wydatków związanych z częściami obiektów przypisanych różnym ośrodkom powstawania kosztów, łatwe określanie obszarów zasilania poszczególnych części budynków w media (szczególnie ważne w sytuacjach awarii), tworzenie planów ewakuacyjnych i planów przeciwpożarowych, zarządzanie utrzymaniem terenów otwartych: zieleni, parkingów, utrzymania zimowego.

Poprawa jakości decyzji

iffmGIS® w czasie korzystania z systemu przez użytkowników gromadzi w bazach danych rzeczywiste informacje wspomagając przyszłe decyzje zarządcze. Dlatego decyzje mogą być podejmowane w oparciu o dokładne, kompletne, aktualne i łatwo dostępne dane.

iffmGIS® w prosty sposób pozwala „zobaczyć” obiekty na ekranie monitora i natychmiast uzyskać komplet informacji o każdym zarejestrowanym w systemie obiekcie. Zintegrowanie zarządzania przestrzenią, obiektami ruchomymi (np. aparaturą medyczną) i procesami pozwala znacząco poprawić jakość obsługi, zwiększyć poprawność decyzji oraz obniżać koszty, a zatem zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo całej nieruchomości.

Sercem systemu iffmGIS® v. 12 jest moduł CAD, który pozwala na graficzną reprezentację informacji o nieruchomościach, budynkach, fasadach, typach podług, planach pięter itp. z informacją o wszystkich komponentach tj. urządzeniach, wyposażeniu, instalacjach, aparaturze medycznej, komputerach, czy też biurkach. Moduł CAD pozwala na szybki i intuicyjny dostęp do bazy informacji o środkach trwałych.

iffmGIS® zaprojektowano uwzględniając:

 

Architektura interfejsu użytkownika umożliwia każdemu szybkie opanowanie potrzebnych funkcji, bez konieczności zgłębiania technologicznych tajników programu. Funkcje iffmGIS® zgrupowane są w modułach, które można wykorzystywać niezależnie od siebie lub integrować.

System iffmGIS® jest używany w Niemczech, Austrii i Szwajcarii w wielu sektorach dostarczając najnowocześniejszych narzędzi do zarządzania:

 

 

Opinia: Arkadiusz Lendzion, zastępca dyrektora UCK Gdańsk:

Zintegrowany system CAFM do zarządzania nieruchomościami i aparaturą medyczną jest czymś zupełnie nowym w polskim szpitalnictwie. Dlatego bardzo cenimy sobie współpracę z firmą A-Co. z Krakowa, która wdrożyła iffmGIS w Centrum Medycyny Inwazyjnej, a obecnie w oddawanym do użytkowania obiekcie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Rozwiązanie sprawdzone w Niemczech, w tym w największym szpitalu klinicznym Charité w Berlinie (45 tysięcy pomieszczeń!) zostało w pełni dostosowane do polskich warunków i wymagań narzuconych przez UCK. Po okresie testów wspomaga nie tylko bieżące zadania związane z utrzymaniem Szpitala i jego wyposażenia, ale także ułatwia nam uruchomienie działalności w nowym obiekcie CMN gdzie musimy zagospodarować kilka tysięcy pomieszczeń i tysiące sztuk aparatury medycznej. Już dziś widzimy korzyści z lepszego nadzoru nad wykorzystaniem pomieszczeń, inwentarzem i zleceniami serwisowymi aparatury medycznej oraz sprzętu IT. Dalszych ułatwień i oszczędności oczekujemy od takich funkcji iffmGIS jak: etykietowanie pomieszczeń, mobilna inwentaryzacja z natury i zarządzanie realizacją zleceń serwisowych przy wykorzystaniu tabletów.”