Wykorzystanie aplikacji mobilnej iffmMobile do lokalizowania i inwentaryzowania z natury: sprzętów, aparatury, usterek budowlanych

iffmgis


 

 

 

 

Większość instytucji poszukuje obszarów gdzie możliwa jest poprawa efektywności gospodarowania. Zarządzanie majątkiem jest bez wątpienia takim obszarem. Jeśli proces zarządzania środkami trwałymi nie jest prowadzany przy użyciu najlepszych praktyk i właściwych narzędzi informatycznych, może prowadzić to do sytuacji, w której np. urządzenia nie ma tam gdzie „powinno być”, że ma przekroczony termin wymaganego przeglądu, lub nie wiemy, że jest niesprawne bo awaria nie została zgłoszona lub zarejestrowana.

 

Wiele organizacji nadal przeprowadza inwentaryzacje przy użyciu papierowych kartotek, czy też wprowadza dane urządzeń do pliku w Excelu aby porównać ze stanem rejestru środków trwałych. W podobny sposób często raportowane są usterki. W takich warunkach żadnych informacji zbiorczych nie można uzyskać natychmiast i nie buduje się, dostępna baza danych historycznych ważnych dla planowania poprawy efektywności i podejmowaniu decyzji o odtwarzaniu majątku.

Jak poprawić proces zarządzania majątkiem?

Konieczne jest wprowadzenie systemu informatycznego, który poprawia organizację pracy, oszczędza czas i dostarcza poprawnych i aktualnych danych o urządzeniach i ich lokalizacji. Taki system, w którym procedury realizowane są w ramach standardowych cykli pracy (‘workflows’) buduje automatycznie bazy danych historycznych. Dane historyczne są kluczem do podejmowania racjonalnych decyzji i odpowiedzialnego planowania.

Kluczowe etapy optymalizacji procesów:


Jak poprawić proces zarządzania majątkiem?

System iffmGIS wraz z aplikacja mobilną iffmMobile pozwala na łatwe i szybkie prowadzenie inwentaryzacji z natury: sprzętów, aparatury, usterek budowlanych itp.

 

Zalety systemu iffmGIS: