Wprowadzenie do problematyki systemów informatycznych CAFM dla służby zdrowia

iffmgis

Zastosowanie systemów CAFM do obiektów szpitalnych najprościej przedstawić na konkretnym przykładzie iffmGIS.

Jakie szczególne funkcjonalności oferuje oprogramowanie iffmGIS dla szpitali?

Dlaczego przyszedł w Polsce właściwy moment aby wprowadzać iffmGIS jako udogodnienie do zarządzania zespołami budynków szpitalnych?

Nie jest odkryciem stwierdzenie, że tak zwane ‘proste rezerwy’ w zakresie eksploatacji budynków już się w polskiej rzeczywistości skończyły. Termomodernizacje, wymiana technologii wind, wyspecjalizowane firmy angażowane do sprzątania budynków, informatyzacja rozliczeń z najemcami, czy nawet elektroniczne zgłaszanie prac do wykonania i tym podobne udogodnienia dały wiele oszczędności i podwyższyły standard korzystania z obiektów. Jednak działania te dotarły do punktu gdzie dalsze efekty kosztowe i jakościowe nie są już możliwe. Rosnąca komplikacja w zakresie infrastruktury technicznej, jej rosnące koszty oraz rosnące oczekiwania użytkowników wywołują nową presję na administratorów i właścicieli nieruchomości. Konieczne jest wejście na kolejny, wyższy etap informatyzacji.

W czym leży różnica między stanem obecnym, a tym ‘wyższym etapem informatyzacji’? Systemy typu iffmGIS są wizualnymi (opartymi o CAD) systemami bazodanowymi, które stworzono do zarządzania całymi procesami.


Dla przykładu, w iffmGIS można zaplanować i prowadzić wszystkie procedury związane z eksploatacją urządzenia – powiedzmy: dokumentację instalacji centrali wentylacyjnej, umowy gwarancyjne związane z tą centralą, plan przeglądów, wszystkie zgłoszenia awarii dotyczące tego urządzenia, rejestr prac serwisowych, rozliczenia z serwisantami, dane dotyczące amortyzacji finansowej i technicznej, koszty materiałów eksploatacyjnych.

W efekcie prowadzenia procedur eksploatacji urządzenia w systemie iffmGIS otrzymujemy kompletną bazę danych historycznych, która pozwala na tworzenie użytecznych raportów i planowanie. Dostajemy na przykład odpowiedzi na takie pytania: (1) jak często psuła się centrala wentylacyjna? (2) ile w zeszłym roku kosztowały prace serwisowe z nią związane? (3) czy bardziej opłaca się jej generalny remont czy wymiana? (4) kiedy trzeba będzie wydać na to pieniądze? (5) czy centrala producenta Y jest tańsza w eksploatacji od centrali producenta X? Itd…

Ale możemy także do tej samej bazy danych kierować pytania z innej strony. Na przykład pytać: (1) Ile razy w ubiegłym roku serwis Z przyjeżdżał wykonywać prace w naszym obiekcie? (2) czy nie fakturowano fikcyjnych kosztów przyjazdu (np. faktycznie była jedna wizyta do trzech central, a na fakturach pojawiły się koszty przyjazdu 3 razy)? (3) Jaki był czas reakcji serwisu na zgłoszenia serwisowe? Itd.

Tego typu operacje na bazach danych można wykonywać wyłącznie w zintegrowanych systemach bazodanowych, takich jak iffmGIS. Nie da się tworzyć raportów automatycznie, gdy niektóre procesy nie są ‘skomputeryzowane’, ale także wtedy gdy są obsługiwane przez oddzielne, nie współpracujące oprogramowania.