Uniwersyteckie Centrum Kliniczne używa iffmGIS i jego mobilnej aplikacji przy odbiorach pomieszczeń i sprzętu w nowym budynku klinicznym CMN.

iffmgis

Zintegrowany system CAFM do zarządzania nieruchomościami i aparaturą medyczną jest czymś zupełnie nowym w polskim szpitalnictwie. Rozwiązanie sprawdzone w Niemczech, w tym w największym szpitalu klinicznym Charité w Berlinie (45 tysięcy pomieszczeń!) zostało w pełni dostosowane do polskich warunków i wymagań narzuconych przez UCK. Już dziś widać korzyści z lepszego nadzoru nad wykorzystaniem pomieszczeń, inwentarzem i zleceniami serwisowymi aparatury medycznej oraz sprzętu IT. Po okresie testów iffmGIS wspomaga nie tylko bieżące zadania związane z utrzymaniem Szpitala i jego wyposażenia, ale także ułatwia uruchomienie działalności w nowym, oddawanym do użytkowania obiekcie Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. W CMN trzeba zagospodarować kilka tysięcy pomieszczeń i tysiące sztuk aparatury medycznej. Dalszych ułatwień i oszczędności dostarczą takie funkcjonalności iffmGIS jak: etykietowanie pomieszczeń, mobilna inwentaryzacja z natury i zarządzanie realizacją zleceń serwisowych przy wykorzystaniu tabletów.